Image: 3 D 1 Oversiktsperspektiv Sett fra nordøst

Jåttåvågen 2

Stavanger, Norway

Image: 20190429 A1 1 2500 PLAN CS6 ea copy med formålsgrenser
Image: 07
Image: 01
Image: 04
Image: 12
Image: 13
Image: 11
Image: 3 D 4 Sett mot stranden og Nautholmen
Image: 3 D 3 Fra sentralt grøntdrag sett mot fjorden og kanaler i øst
Image: 3 D 2 Fra torget sett fra Scenerommet mot Skråtårnet

Category: Masterplan

Location: Stavanger, Norway

Size: 206.000 m² BRA (240 daa)

Year: 2019

Collaborators:

Credits:

Sadly, for the moment this webpage can not be seen in Internet Explorer. Please use another browser such as Chrome, Edge, Firefox or Safari.